داوطلب گرامی؛
برای مشاهده نتیجه آزمون خود بر روی لینک آزمون های لیست زیر کلیک کنید.
ضمناً به اطلاع می رساند با توجه به دریافت فایل نتایج پاسخ برگ ها از استان ها کارنامه ها بروز رسانی میگردد.


کارنامه دانش آموزان آزمون آغازین دوره متوسطه اول استان همدان - 1393/07/19
کارنامه دانش آموزان آزمون آغازین دوره متوسطه دوم استان همدان - 1393/07/19
گزارش استان دوره متوسطه دوم - 1393/07/19