داوطلب گرامی؛
برای مشاهده نتیجه آزمون خود بر روی لینک آزمون های لیست زیر کلیک کنید.
ضمناً به اطلاع می رساند با توجه به دریافت فایل نتایج پاسخ برگ ها از استان ها کارنامه ها بروز رسانی میگردد.
یادآوری می نماید چنانچه در کارنامه علامت سوال درج گردیده است بدین منظور می باشد که پاسخ برگ داوطلب به موسسه علمی ارسال نگردیده است.کارنامه داوطلبین آزمون جامع نخبگان ویژه داوطلبین کنکور95 - 1395/03/28
کارنامه داوطلبین آزمون هماهنگ استانی قم مرحله دوم - 1395/02/20
کارنامه داوطلبین آزمون پیشرفت زبان های خارجی مرحله دوم - 1395/02/09
کارنامه داوطلبین آزمون پیشرفت تحصیلی سرپرستی مدارس ایران در امارات مرحله دوم - 1395/01/31
کارنامه داوطلبین آزمون پیشرفت دروس اختصاصی مرحله دوم - 1395/02/09
کارنامه داوطلبین تعیین سطح مرحله دوم ویژه اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان - 1395/01/26
کارنامه داوطلبین آزمایشی تیزهوشان مرحله چهارم - 1395/02/03
کارنامه داوطلبین مدارس نمونه دولتی مرحله چهارم - 1395/01/29
کارنامه داوطلبین مسابقات علمی مرحله دوم - 1395/01/26
کارنامه داوطلبین آزمایشی تیزهوشان مرحله سوم - 1394/12/25
کارنامه داوطلبین مدارس نمونه دولتی استان قم - 1394/12/22
کارنامه داوطلبین پیشرفت تحصیلی ویژه استان سیستان و بلوچستان متوسطه دوم - 1394/12/22
کارنامه داوطلبین پیشرفت تحصیلی ویژه استان سیستان و بلوچستان متوسطه اول - 1394/12/22
کارنامه داوطلبین آزمون تعیین سطح ویژه اعضای اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان - 1394/12/10
کارنامه تیزهوشان مرحله دوم - 1394/11/15
کارنامه مسابقات علمی مرحله اول - 1394/11/01
کارنامه ریاضی و علوم (TIMSS) مرحله اول - 1394/09/26
کارنامه آزمون پیشرفت دروس اختصاصی مرحله اول - 1394/09/26
کارنامه آزمون هماهنگ دوره متوسطه اول استان قم مرحله اول - 1394/09/26
کارنامه آزمون تیزهوشان مرحله اول - 1394/09/12
کارنامه آزمون پیشرفت تحصیلی مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارت متحده عربی - 1394/09/03
کارنامه مدارس نمونه دولتی - 1394/08/30