داوطلب گرامی؛
برای مشاهده نتیجه آزمون خود بر روی لینک آزمون های لیست زیر کلیک کنید.
ضمناً به اطلاع می رساند با توجه به دریافت فایل نتایج پاسخ برگ ها از استان ها کارنامه ها بروز رسانی میگردد.


کارنامه پیشرفت تحصیلی ویژه استان فارس - 1393/09/23
کارنامه کنکورهای آزمایشی ویژه استان فارس - 1393/09/23
کارنامه آزمون پیشرفت تحصیلی ویژه استان کردستان مرحله اول - 1393/09/21
کارنامه آزمون آزمایشی تیزهوشان مرحله اول - 1393/09/13
کارنامه دانش آموزان آزمون پیشرفت تحصیلی مدارس خاص شیراز ناحیه1 - 1393/09/10
کارنامه دانش آموزان آزمون آغازین دوره متوسطه اول استان همدان - 1393/07/19
کارنامه دانش آموزان آزمون آغازین دوره متوسطه دوم استان همدان - 1393/07/19
گزارش استان دوره متوسطه دوم - 1393/07/19